Author: admin_xn__22c2bpstpjy5a7bc8evk

โยนความผิด อาร์เตต้าคร่ำครวญถึงความผิดพลาดในการป้องกันซึ่งปิดฉากความหวังของอาร์เซนอล

โยนความผิด มิเกล อาร์เตต้าคร่ำ…